الرئيسية

[bs-modern-grid-listing-1 overlay=”simple-gr” title=”” icon=”” hide_title=”1″ heading_color=”” heading_style=”default” category=”20″ tag=”” count=”4″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”slider” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”2″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=””]
[bs-thumbnail-listing-1 columns=”1″ title=”أخر الاخبار” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”+5,6,4,7,9,10,8″ tag=”” count=”4″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”slider” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”]
[bs-mix-listing-1-1 title=”أديان ومذاهب” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”5″ tag=”” count=”5″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”5,6,9″ tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”1″ listing-settings=”big-title-limit=82&big-excerpt=1&big-excerpt-limit=115&big-subtitle=0&big-subtitle-limit=0&big-subtitle-location=before-meta&big-format-icon=1&big-term-badge=1&big-term-badge-count=1&big-term-badge-tax=category&big-meta%5Bshow%5D=1&big-meta%5Bauthor%5D=0&big-meta%5Bdate%5D=1&big-meta%5Bdate-format%5D=standard&big-meta%5Bview%5D=0&big-meta%5Bshare%5D=0&big-meta%5Bcomment%5D=1&big-meta%5Breview%5D=1&small-title-limit=60&small-subtitle=0&small-subtitle-limit=0&small-subtitle-location=before-meta&small-meta%5Bshow%5D=1&small-meta%5Bauthor%5D=0&small-meta%5Bdate%5D=1&small-meta%5Bdate-format%5D=standard&small-meta%5Bview%5D=0&small-meta%5Bshare%5D=0&small-meta%5Bcomment%5D=0&small-meta%5Breview%5D=1&” css=”.vc_custom_1516286263771{border-radius: 1px !important;}”]
[bs-grid-listing-1 columns=”4″ show_excerpt=”0″ title=”المستبصرون” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” category=”6″ tag=”” count=”4″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”slider” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”1″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”]
[bs-heading title=”مواقيت الصلاة” icon=”” title_link=”” heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]

[daily_salat_times]

[bs-heading title=”السينما الإسلامية” icon=”” title_link=”http://www.ahlulbayt-libya.com/category/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/” heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]
[bs-mix-listing-1-2 title=”مسلسلات” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t5-s1″ category=”43″ tag=”” count=”5″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=””]
[bs-mix-listing-1-2 title=”أفلام” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t5-s1″ category=”44″ tag=”” count=”5″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=””]
[bs-blog-listing-4 columns=”1″ show_excerpt=”1″ title=”جرائم الوهابية” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”+4″ tag=”” count=”3″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”]
[bs-tall-listing-1 columns=”4″ show_excerpt=”0″ title=”مراقد ومزارات” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”10″ tag=”” count=”4″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”slider” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”2″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”off” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”]
[bs-mix-listing-1-2 title=” قبائل الأشراف والمرابطين” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”7″ tag=”” count=”5″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=””][bs-mix-listing-1-1 title=”مقالات” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”8″ tag=”” count=”5″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=””][bs-mix-listing-2-1 title=”فتوى” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” category=”21″ tag=”” count=”8″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”slider” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”2″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=””][bs-blog-listing-4 columns=”1″ show_excerpt=”1″ title=”المتطرفون في ليبيا” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” category=”13″ tag=”” count=”4″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”]
[bs-heading title=”المكتبة” icon=”” title_link=”http://www.ahlulbayt-libya.com/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/” heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][bs-modern-grid-listing-8 overlay=”simple-gr” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ category=”12″ tag=”” count=”5″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”sub_cat_filter” tabs_cat_filter=”12,13,14″ tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”title-gallary” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” title=””]
[bs-heading title=”حالة الطقس” icon=”” title_link=”” heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][BetterWeather location=”33.312805,44.361488″ location_name=”الطقس” font_color=”#ffffff”][bs-slider-1 category=”19″ tag=”” count=”4″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” animation=”fade” slideshow_speed=”7000″ animation_speed=”600″ control_nav=”1″ title=”مكتبة الكترونية” hide_title=”0″]
[bs-heading title=”عن أهل البيت” icon=”” title_link=”http://www.ahlulbayt-libya.com/category/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/” heading_color=”” heading_style=”t6-s9″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][bs-thumbnail-listing-2 columns=”2″ title=”عن اهل البيت” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” category=”11″ tag=”” count=”6″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”sub_cat_filter” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”title-gallary” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”][bs-thumbnail-listing-1 columns=”2″ title=”كلمة الحق” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”default” category=”22″ tag=”” count=”6″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”slider” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”2″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” css=”” ad-active=”0″ ad-after_each=”” ad-type=”” ad-banner=”none” ad-campaign=”none” ad-count=”” ad-columns=”1″ ad-orderby=”date” ad-order=”ASC” ad-align=”left”]
[bs-about logo_img=”” logo_text=”” title=”نبذة عنا” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” about_link_text=”لقراءة المزيد” about_link_url=”http://www.ahlulbayt-libya.com/%D8%AD%D9%88%D9%84/” link_facebook=”” link_twitter=”” link_google=”” link_instagram=”” link_email=”” link_youtube=”” link_dribbble=”” link_vimeo=”” link_github=”” link_behance=”” link_pinterest=”” link_telegram=”” link_vk=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبناءه المعصومين في دولة ليبيا,قد هدانا الله لولايتهم وبصرنا بوجوب معرفتهم والتمسك بهم نحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم وندعو بالحُسنى الناس كافة لركوب سفينتهم فمن ركبها نجى ومن تخلف عنها هلك.
نؤمن بالله رباً وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله وخاتم النبيين وباثنى عشر إماما معصوما من بعده أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن بعده الائمة، المجتبى الإمام الحسن والشهيد الإمام الحسين والإمام زين العابدين علي بن الحسين والإمام الباقر محمد بن علي والإمام الصادق جعفر بن محمد والإمام الكاظم موسى بن جعفر والإمام الرضا علي بن موسى والإمام الجواد محمد بن علي والإمام الهادي علي بن محمد والإمام العسكري الحسن بن علي وآخرهم القائم الإمام المهدي محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، هم سلام عليهم أئمتنا وسادتنا وقادتنا وحجتنا أمام الله تعالى سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وحارب الله ورسوله.[/bs-about]
زر الذهاب إلى الأعلى